29 juni, 2018

Sinds eind juni heeft het Helen Dowling Instituut (HDI) een cliëntenstop voor nieuwe cliënten die verzekerd zijn bij Menzis, Anderzorg, Azivo en HEMA. Het gaat hierbij om zorg die binnen de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) valt en niet om zorg binnen de Specialistische GGZ (SGGZ). De opnamestop geldt voorlopig tot 1 januari 2019 en geldt voor alle HDI locaties.

Het HDI en Menzis hebben voor 2018 een contract afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het budget dat het HDI in 2018 mag besteden aan verzekerden bij Menzis (waaronder de zorgverzekeraars Menzis, Anderzorg, Azivo en HEMA vallen). Door de groei van het aantal cliënten in 2018 komen we budget tekort. Hierover heeft het HDI overleg gevoerd met Menzis. Helaas ziet Menzis geen mogelijkheid om extra budget beschikbaar te stellen. Hierdoor kan het HDI geen nieuwe cliënten meer aannemen voor zorg binnen de Generalistische Basis GGZ.

Gevolgen voor Menzis verzekerden

De tijdelijke opnamestop geldt voor nieuwe cliënten die verzekerd zijn bij Menzis. Voor cliënten die verzekerd zijn bij Menzis en al zorg ontvangen óf op de wachtlijst staan van het HDI, heeft dit geen gevolgen. De opnamestop heeft geen gevolgen voor nieuwe cliënten die bij andere zorgverzekeraars dan Menzis zijn verzekerd.

Zorgbemiddeling

Het HDI heeft met Menzis afgesproken dat hun verzekerden die zorg bij het HDI willen, zich melden bij Afdeling Zorgbemiddeling van Menzis  (telefoonnummer 088 222 42 42). Daar wordt binnen twee werkdagen bekeken waar iemand op een andere plek de gewenste zorg zou kunnen krijgen.

Meer weten?

Het HDI beschouwt de tijdelijke opnamestop voor de Menzis cliënten als zeer onwenselijk. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft en graag iemand van het HDI wil spreken over deze situatie. Of wilt weten wat het verschil is tussen de Basis GGZ en Specialistische GGZ. Dat kan: u kunt ons bellen op 030-2524020 om te overleggen.