22 september, 2017

KWF vraagt in een nieuwe campagne aandacht voor de psychologische impact van kanker. De ziekte heeft immers meer dan alleen lichamelijke gevolgen en raakt niet alleen de patiënt, maar ook de omgeving. KWF roept op om over emoties als angst, onzekerheid en verdriet te praten.

Je staat er niet altijd bij stil, maar het is tegelijkertijd heel logisch: kanker heeft meer dan alleen lichamelijk impact. De diagnose en de onzekere periode die daarop volgt gooit het leven overhoop van de patiënt en zijn of haar naasten. Angst, stress en vermoeidheid zijn veel voorkomende klachten bij kanker. Ongeveer 10% van de patiënten heeft dusdanig psychologische problemen dat gespecialiseerde psycho-oncologische zorg nodig is. Deze mensen kunnen terecht bij het Helen Dowling Instituut (HDI).

Professionele hulp bij het HDI

Het HDI biedt professionele hulp wanneer emoties als angst, depressie, verdriet of vermoeidheidsklachten het dagelijks leven ernstig belemmeren. Niet alleen aan degene die kanker heeft, maar ook aan naasten zoals partner, kinderen of ouders. Met behulp van onze gespecialiseerde therapeuten leren kankerpatiënten en hun naasten omgaan met de psychologische gevolgen van kanker. Opdat zij het meeste kunnen halen uit de tijd dat hen nog samen rest, angstige gevoelens weten te verminderen, weer het dagelijks leven kunnen oppakken of een verlies van een dierbare kunnen verwerken.

Campagne KWF

Lees meer over de campagne op de website van KWF. Onderdeel van de campagne zijn drie mini-documentaires van ex-kankerpatiënten, die terugblikken op hun ziekteperiode en de emotionele gevolgen daarvan.