31 mei, 2017

“Het aantal cliënten is in 2016 toegenomen tot 2.145, een stijging van 13% ten aanzien van 2015. We constateren een toename van de complexiteit van de psychologische vragen, waarmee de cliënten zich tot ons wenden. Dit geeft een toename van de zwaarte van de behandelingen binnen de specialistische ggz en een groei ten opzichte van de basis-ggz.”

“Het HDI blijft van mening dat psychologische zorg aan kankerpatiënten overal in Nederland beschikbaar moet zijn. Een mogelijke samenwerking met de Vruchtenburg in Rotterdam is niet verder geïntensiveerd, maar een eerste studie naar de mogelijkheden elders door bureau Berenschot is begin 2017 afgerond. In de loop van dit jaar zullen verdere stappen worden gezet”, aldus Jan Dekker, voorzitter Raad van Toezicht.

In het Jaarverslag 2016 vindt u verslagen van patiëntenzorg, scholing, wetenschappelijk onderzoek, communicatie, fondsenwerving, cliëntenraad, personeelszaken en financiën, inclusief de jaarrekening met accountantscontrole.

Het jaar in één oogopslag

Infographic 2016