27 mei, 2016

Een derde van de overlevers ervaart in te ernstige mate angst voor terugkeer van kanker. Dat concludeert gedragswetenschapper José Custers in haar promotieonderzoek aan het Radboudumc (zie o.a. Skipr). In verschillende media valt te lezen dat er nog geen behandeling zou bestaan om deze mensen goed te begeleiden.

Angst voor terugkeer van kanker

Het is goed dat er aandacht is voor de angst voor terugkeer van kanker, want het is een veel voorkomende klacht bij deze ziekte. We wijzen graag op de ambulante psycho-oncologische zorg in Nederland die o.a. door het Helen Dowling Instituut (HDI) en enkele collega instellingen wordt aangeboden.

Zorg van het HDI

Het HDI is een in de psycho-oncologie gespecialiseerde GGZ instelling en helpt mensen die te maken krijgen met kanker (patiënten en hun  naasten) met klachten als angst, verdriet, ernstige vermoeidheid, somberheid, trauma, stress en spanning. Dit doen we door middel van individuele gesprekken, groepstherapie, relatietherapie en online therapie. Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering als er sprake is van een DSM 4 classificatie. Het HDI heeft met de eigen afdeling wetenschappelijk onderzoek en eigen therapeuten een online zelfmanagement programma ontwikkeld specifiek voor het verminderen van angst voor recidive (www.minderangstbijkanker.nl). Dus voor iedereen in Nederland beschikbaar.

Zie voor meer informatie www.hdi.nl en voor collega-instellingen www.ipso.nl (koepelorganisatie).