29 oktober, 2015

Patiënten met een ernstige lichamelijke ziekte, zoals kanker, krijgen vaak niet genoeg psychische zorg die ze wel nodig hebben. Artsen die, bijvoorbeeld, kanker behandelen hebben te weinig tijd voor psychische hulp en zij herkennen psychische problematiek bovendien onvoldoende.

Niet genoeg psychische zorg

Dit staat in een kritisch rapport over psychosociale zorg bij ernstige lichamelijke aandoeningen, dat gisteren werd gepubliceerd in opdracht van het ministerie voor Volksgezondheid. De onderzoekers constateren ook dat onbekend is wat goede psychosociale zorg inhoudt voor mensen met een ernstige lichamelijke ziekte. Een landelijke richtlijn daarover ontbreekt, staat in het rapport.

Het rapport is het resultaat van een drietal bijeenkomsten. Er is gesproken met de patiëntenorganisaties, koepels van zorgverzekeraars en zorgaanbieders, leden van diverse beroepsgroepen, en overheidsorganen.

Bron: NRC Handelsblad