15 november, 2014

Met slechts één op de vier kankerpatiënten wordt de emotionele impact van kanker besproken. Dit blijkt uit een onderzoek van ResCon en Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Zij hebben met steun van KWF Kankerbestrijding een onderzoek gedaan naar inloophuizen.

Door betere medische behandeling overlijden steeds minder mensen aan kanker. Dit betekent dat steeds meer mensen leven met de gevolgen van de ziekte. Gevolgen zoals vermoeidheid, angst voor terugkeer en verminderde belastbaarheid op het werk. Inloophuizen bieden de ondersteuning die in ziekenhuizen niet beschikbaar is.

Ook kan professionele GGZ-zorg als gevolg van bezuinigen steeds minder bieden. Inloophuizen zijn niet meer weg te denken uit de keten van psychosociale ondersteuning bij kanker. De verwachting is dat het gebruik van inloophuizen sterk groeit, wat de druk op professionele zorg kan verminderen.

Onbekendheid
Driekwart van de mensen die geconfronteerd zijn met kanker weten niet welke activiteiten en ondersteuning in een inloophuis worden aangeboden. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat in de spreekkamer van de specialist of huisarts de emotionele impact van kanker slechts in één op de vier gevallen ter sprake komt. Er wordt niet voldoende gecommuniceerd over de mogelijkheden van aanvullende psychosociale ondersteuning.

Er is een ook behoefteonderzoek gedaan onder (ex-)kankerpatiënten en naasten die nooit een inloophuis hebben bezocht. Het blijkt dat bij twee derde mogelijk wel behoefte bestaat om een inloophuis te bezoeken.

Inloophuizen
Mensen die met kanker geconfronteerd zijn, kunnen terecht bij een inloophuis voor contact met vrijwilligers, lotgenoten en zorgprofessionals. Uit het onderzoek is gebleken dat de verwijzing naar inloophuizen nog niet vanzelfsprekend is. Dit terwijl inloophuizen laagdrempelig zijn; men kan binnenlopen zonder afspraak, een brief van de verwijzer is niet nodig en het bezoek is gratis.

Zoek een inloophuis bij u in de buurt