Kanker is ingrijpend. De ziekte slaat vaak in als een bom en verstoort het evenwicht. Het kan vragen, gedachten en gevoelens oproepen waarmee u zich geen raad weet. Ook op u, uw partner of familieleden kan kanker zoveel impact hebben dat het leidt tot psychische klachten.

Tijdens en na de medische behandelingen kunt u last hebben van angst, verdriet, vermoeidheid, somberheid, stress en andere heftige gevoelens. Als dit u langere tijd belemmert in het dagelijks leven, kan het zinvol zijn om hulp te zoeken. Het Helen Dowling Instituut kan u helpen. Wij bieden psychologische zorg aan mensen met kanker én hun naasten. Deze zorg wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed via de basisverzekering.

Lees meer over het leven na de diagnose kanker en het HDI in onze brochure.

Neem contact met ons op

Algemene Voorwaarden
Kwaliteitsstatuut